Malay | English
White Black Red Blue disable_green A+ A A-


Featured Company
“...Pahang offers very competitive pricing in terms of infrastructure costs...”
Contact Us
Contact Us
Interested to Invest in Pahang?
Register your interest


Please use our Online Help.

Online Help operation hours: 11.00 am - 1.00 pm & 3.00 pm - 5.00 pm (Mondays - Fridays except for public holidays).

Insentif untuk Memperkukuhkan Rangkaian Perindustrian


Print Email

Untuk menggalakkan syarikat-syarikat besar menyertai Program Rangkaian Perindustrian (ILP – Industrial Linkage Programme), perbelanjaan yang dibuat untuk melatih pekerja-pekerja, pembangunan dan pengujian produk, dan pengauditan kilang untuk mempastikan kualiti produk vendor-vendor, akan dibenarkan sebagai potongan dalam pengiraan cukai pendapatan.

Vendor-vendor, termasuk syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang bercadang mengeluarkan produk digalakkan atau menyertai dalam aktiviti digalakkan dalam sesuatu ILP layak untuk insentif berikut:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 5 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh 5 tahun.  Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Setiap faedah yang belum digunakan boleh dilakukan ke depan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga dimanfaatkan sepenuhnya.


Untuk menggalakkan vendor-vendor mengeluarkan produk atau menyertai aktiviti digalakkan untuk pasaran antarabangsa, vendor-vendor dalam ILP diluluskan yang berkemampuan mencapai piawaian kelas dunia dari segi harga, kualiti dan kapasiti, akan layak untuk insentif berikut:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 5 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh 5 tahun.  Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Setiap faedah yang belum digunakan boleh dilakukan ke depan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga dimanfaatkan sepenuhnya.


Permohonan yang diterima pada 31 Disember 2010 adalah layak untuk insentif-insentif ini.

Permohonan-permohonan untuk insentif ini hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).

Sila lihat: Senarai Aktiviti dan Produk Digalakkan – Program Rangkaian Perindustrian (PDF: 48kb)


Bookmark and Share
 

Disclaimer: The Government and PKNP shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal.
Best viewed using IE 8 / Mozilla 3.0 or better in 1024 x 768 resolution