Malay | English
White Black Red Blue disable_green A+ A A-


Featured Company
“...Pahang offers very competitive pricing in terms of infrastructure costs...”
Contact Us
Contact Us
Interested to Invest in Pahang?
Register your interest


Please use our Online Help.

Online Help operation hours: 11.00 am - 1.00 pm & 3.00 pm - 5.00 pm (Mondays - Fridays except for public holidays).

Insentif Taraf Perintis


Print Email

Taraf Perintis ialah salah satu insentif cukai utama untuk syarikat-syarikat yang melabur dalam sektor pembuatan. Kelayakan untuk Taraf Perintis adalah diasaskan keutamaan tertentu termasuk tahap nilai tambah, teknologi digunakan dan hubungan perindustrian.

Sebuah syarikat yang diberikan Taraf Perintis menikmati 5 tahun pengecualian sebahagian daripada pembayaran cukai pendapatan. Ia membayar cukai ke atas 30% daripada pendapatan berkanunnya dengan tempoh pengecualian bermula dari Hari Pengeluaran.

Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas tempoh perintis.

Untuk menggalakkan pelaburan di Pahang (kawasan dikenali “Koridor Timur”), syarikat-syarikat akan menikmati 100% pengecualian cukai ke atas pendapatan berkanun masing-masing semasa tempoh pengecualian 5-tahun mereka.

Semua permohonan yang diterima sebelum 31 Disember 2010 akan layak untuk insentif ini.

Permohonan-permohonan untuk Taraf Perintis hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).

Nota:
Pendapatan berkanun: adalah diperolehi selepas menolak perbelanjaan hasil dan elaun modal dari pendapatan kasar.
Hari Pengeluaran: ditakrifkan sebagai hari paras pengeluaran mencecah 30% daripada kapasit.


Bookmark and Share
 

Disclaimer: The Government and PKNP shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal.
Best viewed using IE 8 / Mozilla 3.0 or better in 1024 x 768 resolution