Skip links

Insentif untuk Industri Jentera dan Kelengkapan

Insentif Kerajaan

Insentif untuk Industri Jentera dan Kelengkapan


Insentif untuk Pengeluaran Jentera dan Kelengkapan Khusus

Syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti untuk mengeluarkan jentera dan kelengkapan khusus, ia itu peralatan mesin, mesin suntikan plastik, jentera penyemperitan plastik, kelengkapan pengendalian bahan, jentera pembungkusan, robotik dan kelengkapan automasi kilang, jentera atau kelengkapan khusus/proses untuk industri-industri tertentu dan bahagian dan komponen jentera dan kelengkapan berkenaan, layak untuk:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh 5 tahun. Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Setiap faedah yang belum digunakan boleh dilakukan ke depan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga dimanfaatkan sepenuhnya.

Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).

Insentif Tambahan untuk Pengeluaran Jentera Berat

Syarikat-syarikat milik tempatan sedia ada yang melabur semula dalam pengeluaran jentera berat seperti kren, jentera kuari, loji memancuh sekumpulan dan kelengkapan pengendalian bahan untuk pelabuhan, layak untuk insentif berikut:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas pendapatan berkanun tambahan yang berpunca daripada pelaburan semula untuk tempoh 5 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak tambahan ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.

Insentif Tambahan untuk Pengeluaran Jentera dan Kelengkapan

Syarikat-syarikat milik tempatan sedia ada yang melabur semula dalam pengeluaran jentera dan kelengkapan, termasuk jentera dan kelengkapan khusus dan peralatan mesin, layak untuk insentif berikut:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas pendapatan berkanun tambahan yang berpunca daripada pelaburan semula untuk tempoh 5 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak tambahan ditanggungi dalam tempoh lima tahun. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 70% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.

Laman web ini menggunakan penjejak bagi menambahbaik pengalaman web anda.
× WhatsApp Specialist! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Skip to content