Skip links

Insentif untuk Memperkukuhkan Rangkaian Perindustrian

Insentif Kerajaan

Insentif untuk Memperkukuhkan Rangkaian Perindustrian

Untuk menggalakkan syarikat-syarikat besar menyertai Program Rangkaian Perindustrian (ILP – Industrial Linkage Programme), perbelanjaan yang dibuat untuk melatih pekerja-pekerja, pembangunan dan pengujian produk, dan pengauditan kilang untuk mempastikan kualiti produk vendor-vendor, akan dibenarkan sebagai potongan dalam pengiraan cukai pendapatan.

Vendor-vendor, termasuk syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang bercadang mengeluarkan produk digalakkan atau menyertai dalam aktiviti digalakkan dalam sesuatu ILP layak untuk insentif berikut:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% (100% untuk kawasan-kawasan digalakkan) ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam masa 5 tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Elaun ini boleh diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Mana-mana elaun yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan ke tahun-tahun berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.

Untuk menggalakkan vendor-vendor mengeluarkan produk atau menyertai aktiviti digalakkan untuk pasaran antarabangsa, vendor-vendor dalam ILP diluluskan yang berkemampuan mencapai piawaian kelas dunia dari segi harga, kualiti dan kapasiti, akan layak untuk insentif berikut:

1 Taraf Perintis dengan pengecualian cukai 100% daripada pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun. Modal elaun tidak diserap serta pengiraan kerugian-kerugian ditanggung semasa tempoh perintis boleh dibawa ke hadapan dan dipotong daripada pendapatan syarikat selepas perintis; atau
2 Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak ditanggungi dalam tempoh 5 tahun. Elaun ini boleh digunakan untuk diofsetkan dengan 100% pendapatan berkanun bagi setiap tahun taksiran. Setiap faedah yang belum digunakan boleh dilakukan ke depan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga dimanfaatkan sepenuhnya.

Permohonan-permohonan hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

Sila lihat: Senarai Aktiviti dan Produk Digalakkan – Program Rangkaian Perindustrian

Laman web ini menggunakan penjejak bagi menambahbaik pengalaman web anda.
× WhatsApp Specialist! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Skip to content